MAKALELER


Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
  • E.B.Adaş and B.Erbay.
    (2022) Yapay Zekâ Sosyolojisi Üzerine Bir Değerlendirme.
    Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 21, No. 1, 326-337, ISBN: 2149-5459
  • E.B.Adaş and B.Erbay.
    (2021) Toplumsallığın Kurucu Aktörü Olarak Teknoloji: Eleştirel Bir Değerlendirme.
    Sosyolojik Bağlam , Vol. 2, No. 3, 99-114, ISBN: 2757-5942