UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Üroonkoloji, Endoskopik Cerrahi

- Minimal invaziv ürolojik cerrahi

- Üriner sistem taş hastalıkları tanı ve tedavisi

- Üroloji