KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

BUKET CAN, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Maliye bölümününden mezun olduktan sonra Finansal Ekonomi Anabilimdalında Yükseklisansını tamamlamıştır.
1989 yılında Türkiye İş Bankası AŞ de Stajyer Memur olarak Bankacılık Hayatına başlayan Can,1995-2003 Banka Şube Yetkilisi, 2003-2008 Banka Şube Müdür Yardımcısı, 2008-2013 Kırklareli ve Tekirdağ Merkez Şube Müdürü , 2013-2015 Banka Bölge Satış Müdürü ünvanları ile Türkiye İş Bankasında görev aldı.Halen Bankacılık mesleğinde edindiği piyasa tecrübesini genç nesille paylaşabilmek adına akademik ders vermektedir.