TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Bülent Aydın , “ P-V ve Q-V Eğrileri Aracılığıyla Gerilim Güvenliği Değerlendirmesi ”
Bahçeşehir Üniversitesi
Mutlu Yılmaz , “ Güç Aktarım Kapasitesinin Saptanması ”
Bahçeşehir Üniversitesi
Sıtkı Güner , “ İletim Tıkanıklığının Güç-Akış Çözümleri Kullanarak İncelenmesi ”
Bahçeşehir Üniversitesi