UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Güç Sistemleri

Ek Konular

- System Dynamics and Control

Endüstri

- enerji

Coğrafi Bölgeler

- Kuzey Amerika