MAKALELER


Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
  • B.Akbuğday , S.Pehlivan , R.Sadighzadeh , A.Akan and S.Ünal.
    (2024) Detection of Olfactory Stimulus in Electroencephalogram Signals Using Machine and Deep Learning Methods.
    ELECTRICA , Vol. 24, No. 1, 175-182,