UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Sayısal sinyal işleme

- Otomatik Öğrenme