DERSLER


Verilen Dersler

2021 - 2022
 • (MI 501) Marka İletişimi
 • (MI 503) Halkla İlişkiler Stratejileri ve Taktikleri
 • (PRA 230) Pazarlama İletişimi
 • (PRA 342) Halkla İlişkilerde Yazım
 • (PRA 400) Stratejik Reklam Analizi
2020 - 2021
 • (MCPR 571) Yaratıcı Düşünce
 • (MI 501) Marka İletişimi
 • (MI 502) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • (MI 551) Kurumsal İletişim
 • (PRA 210) Tüketici İçgörüsü
 • (PRA 230) Pazarlama İletişimi
 • (PRA 342) Halkla İlişkilerde Yazım
 • (PRA 370) Marka İletişiminde Yaratıcılık
 • (PRA 400) Stratejik Reklam Analizi
 • (PRA 418) Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler
2019 - 2020
 • (MCPR 551) Marka İletişimi
 • (MI 501) Marka İletişimi
 • (MI 563) Reklamcılığın Temelleri
 • (PRA 204) Reklamcılığın İlkeleri
 • (PRA 206) Halkla İlişkilerin İlkeleri
 • (PRA 230) Pazarlama İletişimi
 • (PRA 342) Halkla İlişkilerde Yazım
 • (PRA 350) Reklamcılık Yönetimi
 • (PRA 400) Stratejik Reklam Analizi
 • (PRA 410) Reklamda Bilgi Yönetimi
 • (PRA 421) Halkla İlişkilerde Güncel Eğilimler
2018 - 2019
 • (EBC 502) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • (MI 501) Marka İletişimi
 • (MI 502) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • (PRA 204) Reklamcılığın İlkeleri
 • (PRA 230) Pazarlama İletişimi
 • (PRA 320) Marka İletişimi
 • (PRA 380) Reklamcılık Tarihi
 • (PRA 410) Reklamda Bilgi Yönetimi
2017 - 2018
 • (EMI 502) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • (MI 502) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • (MI 503) Halkla İlişkiler Stratejileri ve Taktikleri
 • (PRA 204) Reklamcılığın İlkeleri
 • (PRA 230) Pazarlama İletişimi
 • (PRA 380) Reklamcılık Tarihi
 • (PRA 400) Stratejik Reklam Analizi
 • (PRA 410) Reklamda Bilgi Yönetimi
2016 - 2017
 • (BA 230) Pazarlama İletişimi
 • (EMI 502) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • (MI 502) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • (MI 563) Reklamcılığın Temelleri
 • (MI 597) Dönem Projesi
 • (PRA 204) Reklamcılığın İlkeleri
 • (PRA 435) İletişim Kampanyası Tasarımı
 • (PRA 436) İletişim Kampanyası Projesi
2015 - 2016
 • (EMI 502) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • (MI 501) Marka İletişimi
 • (MI 502) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • (MI 597) Dönem Projesi
 • (PRA 204) Reklamcılığın İlkeleri
 • (PRA 418) Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler
 • (PRA 435) İletişim Kampanyası Tasarımı
 • (PRA 436) İletişim Kampanyası Projesi
 • (PRA 451) Pazarlama İletişiminde Uygulamalı Atölye I
2014 - 2015
 • (BA 230) Pazarlama İletişimi
 • (MI 502) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • (MI 552) Yaratıcı Strateji / Stratejik Yaratıcılık
 • (PRA 410) Reklamda Bilgi Yönetimi
 • (PRA 435) İletişim Kampanyası Tasarımı
 • (PRA 436) İletişim Kampanyası Projesi
 • (PRA 451) Pazarlama İletişiminde Uygulamalı Atölye I
 • (PRA 452) Pazarlama İletişiminde Uygulamalı Atölye II
2013 - 2014
 • (PRA 204) Reklamcılığın İlkeleri
 • (PRA 405) Bütünleşik Pazarlama İlet.Kampanya Tas.
 • (PRA 418) Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler
 • (PRA 451) Pazarlama İletişiminde Uygulamalı Atölye I
 • (PRA 498) Bütünleşik Pazarlama İletişimi Projesi
2012 - 2013
 • (PRA 400) Stratejik Reklam Analizi
 • (PRA 405) Bütünleşik Pazarlama İlet.Kampanya Tas.
 • (PRA 410) Reklamda Bilgi Yönetimi
 • (PRA 451) Pazarlama İletişiminde Uygulamalı Atölye I
 • (PRA 452) Pazarlama İletişiminde Uygulamalı Atölye II
 • (PRA 498) Bütünleşik Pazarlama İletişimi Projesi
2011 - 2012
 • (BA 230) Pazarlama İletişimi
 • (PRA 400) Stratejik Reklam Analizi
 • (PRA 405) Bütünleşik Pazarlama İlet.Kampanya Tas.
 • (PRA 410) Reklamda Bilgi Yönetimi
 • (PRA 451) Pazarlama İletişiminde Uygulamalı Atölye I
 • (PRA 452) Pazarlama İletişiminde Uygulamalı Atölye II
 • (PRA 498) Bütünleşik Pazarlama İletişimi Projesi
2010 - 2011
 • (BA 230) Pazarlama İletişimi
 • (PRA 400) Stratejik Reklam Analizi
 • (PRA 405) Bütünleşik Pazarlama İlet.Kampanya Tas.
 • (PRA 410) Reklamda Bilgi Yönetimi
 • (PRA 498) Bütünleşik Pazarlama İletişimi Projesi