UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- stratejik planlama

- yaratıcılık

Endüstri

- reklam

Coğrafi Bölgeler

- Türkiye