PROJELER


Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

  • Dynamics of Representation in Armenian and Turkish media of the Normalization Process in the Armenian -Turkish Relations: 2008-2010
    (2010-2011) Eurasia Partnership Foundation, International Centre for Human Development (ICHD), Culture University Research Centre (GPot), Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV), Toplum Gönüllüle
  • ‘Tapping the Diaspora’ A Political Economy of Turkish Transnational Media
    (2008-2009) MİREKOÇ

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

  • Sosyal Medya Ortamlarının Siyasal İletişim Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Facebook ve Twıtter’ın Siyasi Partiler ve Liderler Tarafından Kullanılması
    (2012-2013) TÜBİTAK