KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lisans derecesini 1998 yılında, Yüksek Lisans derecesini 2001 yılında Matematiksel Modelleme alanında ve Doktora derecesini 2004 yılında Optimizasyon alanında yazmış olduğu tezi ile Ege Üniversitesi Matematik Bölümünden alan Burak Ordin daha sonra Tübitak bursuyla gittiği University of Ballarat, School of Science, Information Technology & Engineering de Veri Madenciliğinde Matematiksel yöntemler ve global optimizasyon üzerine Doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur. Çeşitli uluslararası toplantı ve konferanslara konuşmacı olarak katılan ve birçok saygın dergide yayınları olan Ordin’in çalışma alanları arasında Optimizasyon, Matematiksel Programlama ve Veri Madenciliği konuları sayılabilir. Yardımcı Doçent ünvanını 2005 yılında Ege Üniversitesi’nde alan Ordin, 2012 yılında doçentlik ünvanı almaya hak kazanmıştır.