UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Optimizasyon

- Matematiksel Modelleme

- Veri madenciliği