KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

1979, Konya doğumlu Burak PİRGAİP, lisans derecesini 2001 yılında ODTÜ’den (İşletme); yüksek lisans derecesini 2004 yılında Gazi Üniversitesi’nden (İşletme/Muhasebe-Finansman); doktora derecesini ise 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden (İşletme) almıştır. Ayrıca, 2013 yılında Avrupa Birliği Jean Monnet Bursu kapsamında İngiltere’de University of Hull’da araştırmalarda bulunmuştur. Burak PİRGAİP, 2002 yılında çalışmaya başladığı T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’ndaki Başuzmanlık gorevinden ayrılıp akademik dünyaya profesyonel manada adım atmıştır. 2016-2018 yılları arasında Cankaya Üniversitesi'nde tam zamanlı; ODTU ve IEU'de yari zamanlı öğretim üyesi olarak gorev yapmıştır. 15.08.2018 tarihinde Doçent unvanını alan Burak PIRGAIP, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, konut finansmanı ve kurumsal finansman başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatının her alanında uzmanlık sahibidir.