KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Burçak Alp, lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisansını aynı üniversitede Biyoteknoloji alanında bitirmiştir. TÜBİTAK-İngiliz Kültür Chevening Bursu ile Manchester Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra Manchester Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nde doktorasını yapmıştır. Akademik kariyerine Hacettepe Üniversitesi’nde başlamış, Manchester Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra doktora sonrası araştırmacı olarak University College London (UCL-İngiltere) Doku Mühendisliği’nde farklı projelerde görev almıştır. Ticari şirketlerle ortak projeler yapmış, London Business School’da eğitim görmüştür. Patentli çalışması ile Girişimcilik bursunu alarak University of Stratchlye’da (İngiltere) MBA düzeyinde eğitim gördükten sonra İngiltere’de kendi şirketini kurmuştur. Doku mühendisliği, biyosensorler, biyomateryaller araştırma alanlarındandır.