PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

  • 1601 – TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması
    (2016-2017) TÜBİTAK
  • EMBRYONIX Girişimcilik Sertifika Programı
    (2015-2016) TÜBİTAK