KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

D. Burcu Eğilmez Eylül 2011'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden doktora derecesini almıştır. Doktora araştırmasının bir bölümünü Fulbright bursu ile Northwestern Üniversitesi, Siyaset Bilimi bölümünde ve Erasmus öğrenci değişim bursu ile Leiden Üniversitesi, Türkiye Çalışmaları bölümünde tamamlamıştır. Tezi, 16. yy Osmanlı Devleti ile Osmanlı'nın dinsel Ötekisi arasındaki ilişkiyi hoşgörü ve adâlet kavramları ile analiz etmektedir.