DİĞER GÖREVLER


Diğer Görevler

TÜBİTAK Sosyal Bilimlerde Proje Yazma Eğitimi - (2019-2020) ,“ Organizasyon Komitesi Başkanı”
10. Ulusal Örgüt Kuramı Sempozyumu - (2018-2019) ,“ Kongre Dönem Başkanı”
Çangarlı, G. B. 2017. Paydaşlar, Yöneticiler ve Etik. Gulova, A., Aytac, L.O., Dirik, D. (Editörler) - (2017-2018) ,“ Örgüt Kuramı, Örgüt Tasarımı ve Örgütsel Değişim (İçinde). Gazi Kitabevi, Ankara. (Jones, G.R. Organizational Theory, Design and Change (7th) ed., Pearson, NY’dan çeviri).”
Uluslararası İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı - (2010-2011) ,“ Organizasyon komitesi başkanı”
International Entrepreneurship Conference - (2009-2010) ,“ Organizing Commitee Member”
6th International Student Conference - (2009-2010) ,“ Organizing Commitee Member”
Gündem Seminerleri 1-2-3 organizasyonu - (2008-2009) ,“ "Finansal Kriz, Reel Sektör ve Fırsatlar", "2009 Türkiye Yatırım Ortamı ve Finansman Fırsatları", "Türkiye Rusya İlişkilerinin Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı gündem seminerlerinin organizasyon komitesinde görev aldım.”
İİBF-SBE Gündem Seminerleri: “Finansal Kriz, Reel Sektör ve Fırsatlar - (2008-2009) ,“ Komite Üyesi”
EXPO 2015 İzmir Çerçevesinde Sağlık Politikaları Sempozyumu - (2007-2008) ,“ Komite Üyesi”
2. Uluslararası Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı - (2007-2008) ,“ Komite Üyesi”
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Konferansı - (2005-2006) ,“ Komite Üyesi”
1. Uluslararası Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferans - (2005-2006) ,“ Komite Üyesi”
Uluslararası Turizm Güvenliği Konferansı - (2004-2005) ,“ Komite Üyesi”
International Association for Workplace Bullying and Harassment - (-1) ,“ Üye”
PERYON - (-1) ,“ Üye”
Örgütsel Güven Semineri - (-1) ,“ IASOB”
Deneyim Paylaşımları Çalıştayı- Moderatör - (-1) ,“ HISER Projesi, İzmir Ticaret Odası”
Etik Değerler - (-1) ,“ Eldor Elektronik ve Plastik Malzemeleri”
Kuşaklararası İletişim - (-1) ,“ NATO- Buca Karargahı”
İş’te Nesiller - (-1) ,“ PERYON- Kuşaklar Zirvesi, Konuşmacı”
İşletmenin Temelleri - (-1) ,“ IEU Hayat Boyu Öğrenme Merkezi”
Stres Yönetimi - (-1) ,“ IEU Hayat Boyu Öğrenme Merkezi, IZMIR JEOTERMAL”
Liderlik - (-1) ,“ TESCO”
Motivasyon - (-1) ,“ IEU Hayat Boyu Öğrenme Merkezi, CROWNE-PLAZA, TESCO, IZMIR JEOTERMAL”
Yönetim, Temelleri - (-1) ,“ IEU Hayat Boyu Öğrenme Merkezi, IZMIR JEOTERMAL”
Amaçlara Göre Yönetim - (-1) ,“ CROWNE-PLAZA”
İletişim ve Müzakere Becerileri - (-1) ,“ IEU Hayat Boyu Öğrenme Merkezi, IZMIR JEOTERMAL”
Örgütsel Politika - (-1) ,“ IEU Hayat Boyu Öğrenme Merkezi”
İnsan Kaynakları Yönetimi, Temelleri - (-1) ,“ IEU Hayat Boyu Öğrenme Merkezi, İzmir Ticaret Odası”
Aile Şirketlerinde Yönetim - (-1) ,“ ESSİAD, İzmir Ticaret Odası”
Stratejik Yönetim - (-1) ,“ ESSİAD”
Örgütsel Kültür ve Bağlılık - (-1) ,“ İZMİR JEOTERMAL”