EDİTÖR


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde ÖZEL SAYI editörlüğü

Journal of Case Research and Inquiry
(-1) Western Casewriters Association