PROJELER


AB, BM, NATO ve benzeri uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği/yürütücülüğü

 • Göçmenlerin turizm ve hizmetler sektörlerindeki mesleki becerilerinin Avrupa Birliği'ne entegrasyon için Denklik ve Geçerliliği
  (2011-2012) Avrupa Birliği
 • ARTEMIS: Achieving Reinforcement in Training of Employees and Managing
  (2007-2008) European Union

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

 • Global Leadership Competency Comparison between Asian and European Regions
  (2010-2011) Asian Productivity Organization
 • Uluslararası hafta -2007: Karadeniz Ağı: Yazar
  (2007-2008) University of Applied Sciences BFI, Vienna/Austria

Diğer uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • Building and supporting a research-informed, practice-led environment for innovative entrepreneurship to flourish
  (2019-2020) British Council
 • ESHOT Hizmet Kalitesinin ve Şoför Eğitim İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi
  (2011-2012) ESHOT

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • İş Analizlerine Bağlı Görev Tanımları Oluşturma ve Ücret Sistemi İçin İş Aileleri Yaratma
  (2016-2017) İzmir Jeotermal A.Ş.

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

 • Karşıyaka Belediyesi için Turizm Master Planının Hazırlanması
  (2008-2009) Karşıyaka Belediyesi
 • EXPO-2015 İzmir: Tema Tayini
  (2007-2008) İzmir Ticaret Odası
 • Ödemiş Belediyesi’nin Stratejik Planının Hazırlanması
  (2007-2008) Ödemiş Belediyesi
 • İzmir’deki Alışveriş Merkezlerinin Önem-Performans Analizi ile Değerlendirilmesi
  (2006-2007) İzmir Ticaret Odası
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde İdari Birimlerin Yeniden Düzenlenmesi
  (2006-2007) İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Konak Belediyesi için Stratejik Plan Hazırlanması
  (2006-2007) Konak Belediyesi
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Önem-Performans Analizi ile İmaj Değerlendirmesi
  (2006-2007) İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Yeni Türk Parası Algısı, Sorunlar ve Öneriler
  (2005-2006) İzmir Ticaret Odası