TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Mert Gunerergin , “ İş Yaşamında Gıpta ve Haset: Öncelleri ve Sonuçları ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi