UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Yönetim ve organizasyon

- örgütsel davranış

- organizasyon stratejisi