KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

2019-04 - Doktora: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Izmir.

2018-04 - 2019-04 Doktora: Politik ve Sosyal Düşünceler
İTÜ, Istanbul.

2014-04 - 2017-04 Yüksek Lisans: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Istanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.

1997-04 - 2001-04 Lisans: İşletme
Marmara Üniversitesi, İstanbul.