UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- popüler kültür

- medya sosyolojisi

- Reklam

- küresel medya, kültür endüstrisi, reklamcılık, tüketim kültürü, milliyetçilik