KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Burkay Pasin mimarlık lisans derecesini 2000 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır. 2000-2005 yılları arasında Türkiye’de ve yurtdışında mimar olarak çalışmıştır. Mimarlık yüksek lisans derecesini 2007 yılında ‘Mimarlık Okullarındaki Temel Tasarım Eğitiminde Müzikal Kompozisyonun Kullanımı Üzerine Bir Alan Çalışması’ başlıklı teziyle Dokuz Eylül Üniversitesi’nden almıştır. Doktora derecesini ise ‘Osmanlı-Türk Hamamının Queered Bir Mekân Olarak Eleştirel Bir Okuması’ başlıklı teziyle 2004 yılında ODTÜ’den almıştır. Şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak tasarım stüdyoları ve kuramsal derslere girmektedir. Başlıca ilgilendiği araştırma alanları 20. yüzyıl Türk tasarım tarihi, toplumsal cinsiyet ve mekân, kuir mekân ve mimari tasarım eğitimidir.