KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

2009 yılında Kırıkkale Üniversitesi Fizik Bölümü’nde eğitimini, 2011 yılında yüksek lisans tezini ve 2018 yılında Ankara Üniversitesi & CERN’de (2014-2018) (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) yürüttüğü çalışmalar neticesinde doktora tezini tamamladı. “Türk hızlandırıcı merkezi sinkrotron ışınım kaynağında enerji öteleyiciden (Booster) ana depolama halkasına demet iletim hattı tasarımı” adlı yüksek lisans tezini Türk Hızlandırıcı Merkezi projesi kapsamında tamamladı. “CLIC Pozitron Kaynağının Hedeften Sönümleme Halkasına Tasarım ve Optimizasyonu” adlı doktora tezi çalışmasını CERN’in gelecekte kurmayı planladığı çarpıştırıcı projelerinden biri olan CLIC (The Compact Linear Collider) projesi kapsamında tamamladı. Doktoradan sonra bir dönem (6 ay) Ankara Üniversitesi Gölbaşı kampüsünde kurulum aşamasında bulunan TARLA tesisinin elektron hızlandırıcısı enjektör demet hattı kurulumunda çalıştı. Sonrasında (2018-halen) Roketsan A.Ş.’de çalışmaya başladı ve halen çalışmaya devam etmektedir. Roketsan A.Ş.’de çalıştığı sürede eş zamanlı olarak 2020 yılında 9 aylık bir süre ODTÜ’de doktora sonrası araştırmacı olarak Hadron Terapi fizibilite çalışmaları üzerine çalıştı.