KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2010 yılında mezun oldu. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimine başladı. 2012 yılında avukatlık stajının bitimini takiben gittiği Almanya'nın Giessen şehrindeki Justus Liebig Üniversitesi'nde tez araştırmasında bulundu.2013 yılında Anadolu Üniversitesinin Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. 2013 yılı Mart ayında İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında "Sınai Hakların Cebri İcrası" adlı tez çalışması ile Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini tamamladı. Tübitak bursu ile Almanya'nın Trier şehrinde 1 yıl süre ile araştırma çalışmalarını yürüttü. 2020 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Doktora Programında "Medeni Usul Hukukunda Dava Ehliyeti" başlıklı doktora tezi ile doktora derecesini almıştır. Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku temel çalışma alanıdır.