ATIFLAR

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Rıfat KARAKOÇ (2017-2018)
  Türkiyede Siyasi Partilerin Mali Denetimi - Sayıştay Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Fransada ve Türkiyede Seçim Kampanyalarının ve Siyasi Partilerin Finansmanının Denetimi - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Ebru CEYLAN (2017-2018)
  İştirak Nafakasının Belirlenmesiyle İlgili Seçilmiş Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ
  Atıf Yapılan :
  Fransız Hukukunda Aile Arabuluculuğu - Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Zeynep TUNCA ÖZCAN (2015-2016)
  Derneklerin Faaliyetleri - İzmir Barosu Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Fransada ve Türkiyede Seçim Kampanyalarının ve Siyasi Partilerin Finansmanının Denetimi - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Nihan ESENDAL (2014-2015)
  Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamasının Türk Hukuku ve CAS Kuralları Açısından Karşılaştırılması - Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi/Hacettepe Law Review
  Atıf Yapılan :
  Spor Tahkim Mahkemesi ve Arabuluculuk - İzmir Barosu Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Serkan Çınarlı (2011-2012)
  Türkiye futbol federasyonunun idari ve hukuki yapısı açısından anayasa mahkemesi kararı ve anayasa değisikliği ışığında tahkim kurulunun yapısına ilişkin öneriler - Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Spor Tahkim Mahkemesi ve Arabuluculuk - İzmir Barosu Dergisi

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Tevfik Sönmez Küçük (2015-2016)
  PARTİ İÇİ DEMOKRASİ - ON İKİ LEVHA YAYINCILIK
  Atıf Yapılan :
  Fransada ve Türkiyede Seçim Kampanyalarının ve Siyasi Partilerin Finansmanının Denetimi - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi