KONUK KONUŞMACI

Ulusal

  • Hekimin Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Hukukui Sorumluluğu
    (2017-2018) Balıkesir - Balıkesir Barosu
  • Alzheimer ve Hukuki Sorunlar
    (2014-2015) Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi - Türkiye Alzheimer Derneği
  • Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumluluğu
    (2013-2014) Ege Üniversitesi İç Hastalıkları ABD. 5.Kat, Haluk Kilimci Seminer Salonu - Ege Geriatri Derneği