MAKALELER


Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • C.Özcan.
  (2023) Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Talebinden Sonra Miras Ortaklığına Temsilci Atanmasının İstenmesi.
  Terazi Hukuk Dergisi , Vol. 18, No. 200,
 • C.Özcan.
  (2019) Fransız Hukukunda Mahkeme Dışı Anlaşmalı Boşanma.
  Legal Hukuk Dergisi , Vol. 17, No. 194, 647-660,
 • C.Özcan.
  (2019) İsviçre Federal Mahkemesi'nin ATF 142 III 9 Kararı Işığında Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Hukuki Sorumluluğu.
  Legal Hukuk Dergisi , Vol. 17, No. 199, 2869-2883,
 • C.ÖZCAN.
  (2017) Fransız Hukukunda Aile Arabuluculuğu.
  Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi , No. 9,
 • C.ÖZCAN.
  (2017) Küresel Bir Hukuk Düzeni Olarak Lex Sportiva.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 1,
 • H.KUBİLAY and C.ÖZCAN.
  (2017) TİCARİ KREDİ SİGORTASININ HUKUKİ YAPISI VE GÜNCEL SORUNLAR.
  ANKARA BAROSU DERGİSİ , No. 2017/3, 317-341, ISBN: ISSN: 1300-9885
 • C.Özcan.
  (2015) Perruche Davası ve Doğum Öncesi Teşhis Hatası Nedeniyle Tazminat.
  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , No. 21,
 • Z.Odyakmaz , S.Çınarlı and C.Özcan.
  (2013) Fransa'da ve Türkiye'de Seçim Kampanyalarının ve Siyasi Partilerin Finansmanının Denetimi.
  Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 20, No. 2,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • C.Özcan.
  (2011) Spor Tahkim Mahkemesi ve Arabuluculuk.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 1,
 • C.Özcan.
  (2010) Bosman Kararı ve Profesyonel Sporcuların Serbest Dolaşımı.
  İzmir Barosu Dergisi , No. 1,
 • C.Özcan.
  (2010) Spor Tahkim Mahkemesinin Kuruluşu ve İşleyişi.
  İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , No. 3,