UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku