UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- üretim ve operasyon yönetimi