KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Ceren Yüksel bu tarihten beri kariyerine insani yardım alanında devam etmektedir. Çoğunlukla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) bünyesinde Mısır, Ngara mülteci kampı (Tanzanya), Van (Turkiye), Kakuma ve Dadaab mülteci kampları (Kenya), Choucha (Tunus), Güney Sudan, Malezya, Ürdün’de bulunan Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi (MENA) merkez ofisi gibi bölgelerde zorunlu göç alanında çalışmıştır. En son gorevi UNHCR Global Veri Hizmetleri’nden Temmuz 2021'de ayrilmistir. UNHCR’daki çalışması boyunca Yüksel, birçok dijital erişim ve bilgi yönetimi projeleri geliştirmiş ve uygulamış; olağanüstü hal ve kriz bölgelerinde calışmış, Güneydoğu Asya alt-bölgesel karışık göç ve vatansızlılık araştırma koordinasyonu ve müfredat geliştirilmesine öncülük etmiş; politika, iletişim, veri ve bilgi için uygulama topluluğu (community of practice), destek kampanyaları için yaratıcı içerik gelişimi, farklı bölgesel ve küresel mevkilerde kapasite geliştirme alanlarında çalışmıştır.
Yüksel, öykü unsurları (metin, ses, görsel) ve aracılarıyla (görselleştirme, arayüz) birbirine bağlanan anlatının gücü ve yapısı odaklı hibrit bir dijital medya teori/pratik uygulayıcısıdır. 2011 yılında Doğu Londra Üniversitesi’nde Mülteci Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesini alan Yüksel’in zorunlu göç alanlarında ikili kimlikler üstüne yaptığı bu çalışma; işitsel, görsel ve metinsel biçimler aracılığıyla sergilenmiştir. 2019’dan beri Sussex Üniversitesi Medya, Sanat ve Beşeri Bilimler fakültesinde Yaratıcı ve Eleştirel Uygulama alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Yüksel’in dijital beşeri bilimlerdeki güncel akademik pratiği, kalkınma ve toplumsal değişim için dijital medya uygulamaları, zorunlu göç, duyarlı veri-insan-bilgisayar etkileşimi gibi konuları disiplinler arası diyalogla bir araya getirir. Halen dijital alanlarda az temsil edilen topluluklar için etkileşimli bir belgesel projesi üzerine çalışmaktadır.