KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Çiğdem Kentmen Çin, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1999 yılında almıştır. Yüksek Lisans derecesini, araştırma görevlisi olarak da çalıştığı Bahçeşehir Üniversitesi'nin Avrupa Çalışmaları programında 2001 yılında tamamlamıştır. Doktorasını, University of Missouri, Columbia'dan Siyaset Bilimi üzerine 2007 yılında almıştır. Aynı yıl, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. 2012 yılında Doçentliğe, 2018 yılında Profesörlüğe yükselmiştir. 2014 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından siyaset bilimi alanında Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü (GEBİP) kazanmıştır.

Dr. Kentmen Çin'in araştırma alanları kamuyou, kamuoyu anket çalışmaları ve seçmen davranışlarıdır. Political Research Quarterly, JCMS: Journal of Common Market Studies, European Union Politics, Social Science Quarterly, Journal of European Social Policy ve Environment & Behavior gibi dünyanın önde gelen akademik dergilerinde yayınları bulunmaktadır. 2011'den bu yana European Union Politics dergisinin editörler kurulunda yer almaktadır. RAISE (Recognition and Acknowledgement of Injustice to Strengthen Equality) başlıklı Ufuk Avrupa projesinde iş paketi lideri ve ortak proje yürütücüsü olarak görev almaktadır. Kasım 2018- Nisan 2023 arası İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Nisan 2023 tarihinden beridir akademik işlerden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.