KİTAP BÖLÜMLERİ


Ulusal kitap bölümleri

 • Ç.Kentmen-Çin and E.Canan Sokullu.
  Uluslararası İlişkiler Öğrencisinin Sayılardan Korkusu ve Bu Korkuyu Aşmanın Yolları.
  Türkiyede Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Yeni Yaklaşımlar Yeni Yöntemler.
  (2017), İstanbul Bilgi Yayınları,
 • E.Canan-Sokullu and Ç.Kentmen-Çin.
  Kamuoyu Boyutu: AB'de Türkiye? Türkiye'nin Uzatmalı Katılım Süreci Üzerine Avrupa Kamuoyunun Ampirik Analizi.
  181-219
  A.E.Çakır.
  AB-Türkiye İlişkilerinin 50 Yılı: Bir Sisifos Hikayesi.
  (2016), BB101 Yayınları,
 • C.Kentmen.
  Ekonomik Faktörler ve Türkiye Kamuoyunun AB’ye Bakışı.
  75-90
  O.Esen and B.Filiz.
  Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri: Beklentiler ve Kaygılar.
  (2009), Eflatun,

Uluslararası kitap bölümleri

 • C.Kentmen.
  The European Union and Democracy Promotion: The Case of Turkey.
  115-140
  D.Peksen.
  Liberal Interventionism and Democracy Promotion.
  (2012), Lexington Books,
 • E.Canan-Sokullu and C.Kentmen.
  Turkey in the EU? An empirical analysis of European public opinion on Turkey's ‘protracted’ membership.
  104-135
  A.E.Cakir.
  Fifty Years of EU-Turkey Relations: A Sisyphean Story.
  (2010), Routledge,