TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Mbwana Mohamed Kitendo , “ Doğu Afrikada Hükümet Değişikliği ve Ordunun Rolü: Karşılaştırmalı Analiz ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Olgu Gökalp , “ THE EFFECT OF MEDIA ON PUBLIC OPINION ABOUT TURKISH MEMBERSHIP: A CASE STUDY ON NEWS FRAMING IN THE ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Özgür Genç , “ Limits of the European Union's Conditionality: Party Constellation in Poland and Slovakia ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi