KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Yandım, İzmir Özel Çakabey Lisesi'ndeki eğitimini takiben lisansını Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. ABD’de Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve de Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Fakültesi'nde gen kontrolü ve immünoloji alanlarında çalışmalarda bulunmuştur. Gen kontrolü ve epigenetik konularına olan bilimsel ilgisi kendisini bu alanlarda Londra İmparatorluk Koleji'nde (Imperial College London) doktora yapmaya yönlendirmiştir. Doktorası süresince Birleşik Krallık Tıbbi Araştırmalar Konseyi Bursu ile desteklenmiştir. Henüz tedavisi mümkün olmayan, nörolojik bir hastalık olan atakside gen ifadesi bozukluğunu gidermeye yönelik buluşları kendisini klinik denemelere yönlendirmiştir. Bu alandaki çalışmasını eşit katılımlı iki birinci yazardan birisi olarak dünyadaki en yüksek tirajli üçüncü bilim dergisi Lancet’te (etki faktörü 53.2) yayınlamıştır. Doktora üstü çalışmalarına yine Londra’da, bu kez Kanser Araştırma Enstütüsü (The Institute of Cancer Research)’nde devam etmiş ve burada kanserde sinyal iletimi çalışmıştır. Şu anda tekrarlı DNA dizilerinin kanserle ilişkisi üzerine olan çalışmalarına ağırlık vermektedir.

Bütün yayınları SCI ve Web of Science indeksli uluslararası dergilerdedir. Web of Science'a göre makalelerine 164 adet, Google Scholar'a göre 280 adet atıf yapılmıştır (Ağustos 2019 itibarıyla). Dr. Yandım İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (iBG)’nde fahri bilimsel araştırmacı statüsündedir.