KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Yandım, İzmir Özel Çakabey Lisesi'ndeki eğitimini takiben lisansını Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. ABD’de Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve de Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Fakültesi'nde gen kontrolü ve immünoloji alanlarında çalışmalarda bulunmuştur. Gen kontrolü ve epigenetik konularına olan bilimsel ilgisi kendisini bu alanlarda Londra İmparatorluk Üniversitesi'nde (Imperial College London) doktora yapmaya yönlendirmiştir. Doktorası süresince Birleşik Krallık Tıbbi Araştırmalar Konseyi Bursu ile desteklenmiştir. Henüz tedavisi mümkün olmayan, nörolojik bir hastalık olan atakside gen ifadesi bozukluğunu gidermeye yönelik buluşları kendisini klinik denemelere yönlendirmiştir. Bu alandaki çalışmasını dünyadaki en yüksek tirajli bilim dergilerinden biri olan "The Lancet"te yayınlamıştır. Doktora üstü çalışmalarına yine Londra’da, bu kez Kanser Araştırma Enstütüsü (The Institute of Cancer Research)’nde devam etmiş ve burada kanserde sinyal iletimi çalışmıştır. Şu anda tekrarlı DNA dizilerinin kanser ve yaşlanmayla ilişkisi üzerine olan çalışmalarına ağırlık vermektedir. Bütün yayınları SCI ve Web of Science indeksli uluslararası dergilerdedir. Dr. Yandım ayrıca İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (iBG)’nde fahri bilimsel araştırmacı statüsündedir.