KONUK KONUŞMACI

Uluslararası

  • Tümör Heterojenitesine yönelik klinik denemeler
    (2015-2016) Hamburg, Almanya
  • Genomik tıp ve hedefli onkolojide yeni jenerasyon farmasötiklere entegrasyonu
    (2016-2017) Antalya - Hacettepe Üniversitesi