UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Klinik Araştırmalar

- İlaç Dizaynı

- Biyoinformatik

- Kanser Moleküler Biyolojisi

- Yaşlanmanın Moleküler Biyolojisi

- Epigenetik