UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Moleküler Biyoloji ve Genetik

- Klinik Araştırmalar

- İlaç Dizaynı

- Biyoinformatik