EDİTÖR


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde ÖZEL SAYI editörlüğü

Emerging Markets Finance & Trade
(2012-2013) Emerging Markets Finance & Trade