UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Finansal Risk Yönetimi

- Bankacılık ve Finansal Piyasalar

- elektronik ticaret