KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

2018 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olan Damlasu Uyuğ Şengün, lisans eğitimi sürecinde stres, duygu düzenleme stratejileri ve bilinçli farkındalık alanlarında araştırmalar yürütmüş ve stajlarını yapmıştır. Yüksek lisansını Hollanda’da bulunan Groningen Üniversitesi'nde İş, Örgüt ve Personel Psikolojisi alanında yaparak 2020 yılında mezun olmuştur. Bu süreçte çeşitli araştırmalarda görev almış ve iş tatmini, psikolojik sermaye, ve “flow” deneyimi üzerine çalışmalar yürütmüştür. Mezuniyet sonrasında İzmir'de insan kaynakları alanında insan kaynakları iş ortağı olarak görev almış ve ardından kurumsal iş-endüstri psikolojisi danışmanlığı hizmeti vermiştir. 2022 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesinde İşletme bölümünde doktora eğitimine başlayan Damlasu Uyuğ Şengün, Aralık 2023 itibariyle İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.