KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Demet Ersoy Özdek 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü’nden bölüm ikincisi olarak mezun olmuştur. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Matematik Yüksek Lisans Programı'nda yüksek lisans eğitimine başlayıp tez çalışmalarını Prof.Dr.Valery G. Yakhno'nun danışmanlığında tamamlamış ve 2008 yılında mezun olmuştur. Hemen ardından 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Matematik Doktora Programı'nda doktora eğitimine başlamıştır. Halen tez aşamasındadır ve tez çalışmalarına Prof.Dr. Valery G. Yakhno'nun danışmanlığında devam etmektedir. Ayrıca; 2006 yılının Eylül ayından beri İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.