EDİTÖR


Diğer indexler tarafından taranan dergilerde editörlük

Klinik Psikiyatri Dergisi
(2018-2019) ANP yayıncılık