KONUK KONUŞMACI

Ulusal Dergi

 • Antidepresanların etki mekanizmaları ile ilgili güncel bulgular
  (2016-2017)
 • Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler
  (2016-2017)
 • Dokuz Eylül Üniversitesinde Sinirbilim Eğitimi
  (2015-2016)
 • Mecburi hizmette güçlükler ve olumlu deneyimler
  (2014-2015)
 • Duygudurum Bozukluklarında Oksidatif Stres ve DNA Hasarı
  (2014-2015)
 • Bipolar Bozuklukta glutamaterjik sistem
  (2014-2015)
 • Asistanlıkta ulusal ve uluslararası değişim olanakları
  (2013-2014)
 • Bipolar Bozuklukta DNA hasarı
  (2013-2014)
 • Nasıl bir kılavuza ihtiyacımız var?
  (2012-2013)
 • Bipolar Bozukluk tedavisinde glutamaterjik sistem
  (2011-2012)
 • Günümüzde Psikiyatri Asistanı Olmak
  (2010-2011) - Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Bipolar Bozukluğu nasıl öğrenmek isteriz?
  (2010-2011) - Türkiye Psikiyatri Derneği