KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Deniz Deniz İzmir'de doğmuştur. Lisans eğitiminin ardından, Endüstriyel Tasarımda Sürdürülebilirlik ve Çevresel Faktörler konusu üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitiminin ardından Tasarım Yoluyla Suçun Önlenmesi konusunda gerçekleştirdiği doktora çalışmasını tamamlayarak TÜBİTAK tarafından doktora sonrası araştırmacı bursu ile ödüllendirilmiş olup, 2008 yılında Londra'da University of the Arts London, Central Saint Martins College of Art and Design'da doktora sonrası araştırmasını tamamlamıştır.
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde doçent olarak görev yapmakta olup, yayınlanmış çok sayıda uluslararası ve ulusal makalenin yanısıra, araştırma projeleri ve tasarım ödülleri bulunmaktadır.