KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Reading, İngiltere'de doğmuştur. Bilkent Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü 1997’de bitirmiştir. Mezuniyet sonrası Intema-Ankara Mağaza ve çeşitli tasarım ve mimarlık ofislerinde çalışmış, 2000’de yüksek lisans, 2005’te yine Bilkent Üniversitesi’nde doktora derecesini almıştır. 2001-2002’de Fulbright bursiyeri olarak North Carolina State University, Community Design programında, “okul tasarımı, katılımcı tasarım ve yaratıcılık” konusunun tanınan isimlerinden Prof. Henry Sanoff ile çalışmıştır. Journal of Interior Design, Journal of Design History, Co-Design, The Journal of Creative Behavior, Creativity Research Journal, Journal of Academic Librarianship, METU Journal, Children, Youth, and Environments gibi dergilerde akademik yayın yapmıştır. Popüler Bilim, Arkitekt, Geceyarısı Sineması, Düşe-Yazma, ve Koridor dergilerinde yazı ve çizimleri yayınlanmıştır.

2006’da Yrd. Doç. olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde göreve başlamıştır, 2013’te Doçent, 2019'da Profesör olmuştur. Sanat ve Tasarım Stüdyosu, Maket Yapım, Çizim ve Representasyon, Uygulamalı Atölye Çalışmaları, Tasarım Semiyotiği, Mezuniyet Tezi, Çevresel Psikoloji, Bireysel Çalışma (master), Araştırma Projesi (master) gibi çeşitli dersler vermiştir. Katılımcı Tasarım, Biyofilik Tasarım, Çocuk Hastane Okulları, Alaçatı Tasarım Dili ve Hava Fotoğrafçılığı gibi çeşitli konularda yüksek lisans tezleri yürütmüştür. İkinci sınıf Tasarım Stüdyosu koordinatörüdür ve Çevre-Davranış Araştırmaları ve Tasarımda Tümleşik Yaklaşımlar başlıklı Doktora derslerini vermektedir.

2010-2017 arasında, halen çalıştığı İzmir Ekonomi Üniversitesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Bu süreçte, bölümün mesleğin en üst kurumu olarak tanınan International Federation of Interior Architects/Designers (IFI) üyesi olması sürecini yürütmüştür. Bölümü, halen bu üyeliği alan Türkiye’deki üç üniversiteden birisidir.

2016’da İçmimarlık Bölüm Başkanları toplantısına bölüm olarak ev sahipliği yaparak, bu etkinliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi yönetimi, İçmimarlar Odası Merkez ve İzmir Şubesi ile ortak bir çalışmayla IFI Deklarasyonunun İzmir kenti için imzalanması töreniyle birlikte planlanmasını sağlamış, süreçte etkin rol almıştır. İzmir, halen Türkiye’de IFI Deklarasyonunun imzalandığı ilk ve tek kenttir.

DATUMM: Dokümantasyon ve Arşivleme - Türkiye’de Modern Mobilya (datumm.org) projesinin Zeynep Tuna Ultav ile iki yürütücüsünden biridir. DOCOMOMO Türkiye-İç Mekan komitesinin Umut Şumnu ve Zeynep Tuna Ultav ile kurucu üç yürütücüsünden biridir ve TAPLAK (Tasarım ve Planlama Akreditasyon Derneği) kurucu üyesidir. Fulbright Alumni, Türkiye İçmimarlar Odası, Environmental Design Research Association (EDRA), 4T (Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu), TAPLAK Tasarım ve Planlama Akreditasyon Derneği, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derneği, TED Ankara Kolej Mezunlar Derneği üyesidir ve 2021'de Docomomo Uluslararası İçmimarlık Uzman Komitesine seçilmiştir. İki çocuk annesidir.