KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

2009 yılında 60. Yıl Anadolu Lisesi' nden, 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi' nden mezun olmuştur. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans programında başladığı yüksek lisans eğitiminin bir bölümünü bursla bulunduğu Erasmus Üniversitesi-Rotterdam' da yapmış olduğu çalışmalar ile tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini “Tüketici işlemi, adi iş ve ticari iş ayrımı ve sonuçlar” başlıklı tezini savunarak yüksek lisans diplomasını almıştır. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Doktorası programına burslu olarak kabul almış ve doktora eğitimine başlamıştır. Doktora yeterlilik sınavında başarılı bulunmuş ve doktora tez aşamasına geçmiştir. Tez aşaması sırasında Tübitak 2214/A Bursu kapsamında, Freie Üniversitesi Hukuk Faükltesi, Berlin’ de, Prof. Dr. Andreas Engert’ in ev sahipliğiyle, misafir araştırmacı sıfatıyla teziyle ilgili çalışmalarda bulunmuştur. İlerleyen süreçte Köln Üniversitesi Hukuk Faükültesi’ nde Prof. Dr. Torsten Körber yanında misafir araştırmacı olarak yer almış ve çalışmalarını devam ettirmiştir. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda, eğitim, konferans ve sempozyumda, gerek katılımcı, gerekse konuşmacı sıfatıyla yer almıştır. Temel çalışma alanı Ticaret Hukuku' dur.