KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Deniz doktora derecesini 2017 yılında Kanada, Queen's Üniversitesi Kültürel Çalışmalar ve Medya Çalışmaları Programı’ndan aldı. Queen's Üniversitesi’nde doktora yaptığı dönem içinde popular kültür, televizyon, film ve yeni medya üzerine çeşitli dersler verdi.

Öncesinde, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden lisan derecesini aldı ve Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Calışmaları yüksek lisans programını bitirdi.
Akademik çalışmalarının yanında, Deniz aynı zamanda uluslararası film festivallerinin planlama ve organizasyonunda çalıştı. Sinema, televizyon dizileri, yeni medya ve popüler kültür üzerine yoğunlaştığı akademik calışmalarına devam etmektedir.