ATIFLAR

İndex dışı uluslararası hakemli degilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Ilgım Eroğlu , Deniz Ekmekçioğlu , (2019-2020)
  Exploring the motives behind the formations of industrial design programs in Turkey - Insider Knowledge, DRS Learn X Design Conference 2019
  Atıf Yapılan :
  Characterizing Industrial Design Education in Turkey: A Current Synthesis for Future Directions - Yedi: Journal of Art, Design & Science

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Nilay Yalçınkaya Yörük , Ali Zengin , (2016-2017)
  Türkiyede Tasarım - Verimlilik Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Characterizing Industrial Design Education in Turkey: A Current Synthesis for Future Directions - Yedi: Journal of Art, Design & Science

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Zeliha Didem Yanpar (2017-2018)
  The Relation Between Extracurricular Design Workshops and the Educational and Professional Developments of Industrial Design Students - Middle East Technical University
  Atıf Yapılan :
  Characterizing Industrial Design Education in Turkey: A Current Synthesis for Future Directions. - Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Utku Ay , Pınar Kaygan , (2016-2017)
  Türkiyede Tüketicilerin Tasarım Farkındalığı - UTAK 2016 İkinci Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Sorumluluk, Bağlam, Deneyim ve Tasarım Bildiri Kitabı
  Atıf Yapılan :
  Characterizing Industrial Design Education in Turkey: A Current Synthesis for Future Directions - Yedi: Journal of Art, Design & Science

WoS indexleri tarafından taranan dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Betül Aybala Çakmakçıoğlu , Nazmiye Öztürk , (2017-2018)
  Tasarım ve Günlük Yaşam Kuramları Bağlamında Türkiye’de 1982-2017 Yılları Arasında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi ve Analizi - Sanat ve Tasarım Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Characterizing Industrial Design Education in Turkey: A Current Synthesis for Future Directions - Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi