PROJELER


Diğer uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • Bio-balloons - Proje Danışmanı
  (2021-2022) Biodesign Challenge

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • Elektrik Direği Onarım ve Hizmet Merdiveni ARGE ve Tasarım Projesi, Proje Yürütücüsü
  (2021-2022) GDZ Elektrik A.Ş.
 • Mi̇kroalg Bi̇yoreaktör Modüler Cephe Si̇stemleri̇, Proje eşyürütücüsü
  (2022-2023) İzmir Ekonomi Üniversitesi - BAP 2022-12
 • İyi Tasarım İzmir_7, “Yaşamsal” Tema Küratörü
  (2022-2023) İzmir Büyükşehir Belediyesi - Akdeniz Akademisi